W3Adz Forum

chính sách chi trả mới của w3adz

Started by xonly1love 2017-09-13 at 17:44
2 replies to this topic
xonly1love
Golden 90 days
Posts: 4
các bạn thấy chính sách chi trả mới của w3adz thế nào ? có ảnh hưởng j lợi nhuận chúng ta k? hôm rày trang thanh toán cũng ít nữa , có ai hóng hớt được gì không??
vunguyen251195
Standard
Posts: 4
You only can withdraw your earnings every 99999 day(s).
Next cashout available on 15th October, 2243 (07:00 PM)
Nhu gi sao ma rut tien duoc day
xonly1love
Golden 90 days
Posts: 4
Quote: vunguyen251195
You only can withdraw your earnings every 99999 day(s).
Next cashout available on 15th October, 2243 (07:00 PM)
Nhu gi sao ma rut tien duoc day

bạn update lên gold mới rút tiền được, thành viên standar vs pionner k dc rút tiền nữa

© 2017 W3adz.com . All Rights Reserved.

Design by 33brushes.com


  • A part of CapitalAdNetwork.com